Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskningsledelse i Nordvest

Forskningsledelse i Nordvest

Motiverte og dyktige forskningsledere er viktige ressurspersoner for å videreutvikle forskningen og bygge slagkraftige forskningsmiljøer, så også på Nordvestlandet. Dette ønsker Møreforsking å gjøre noe med.

 
Tilhørighet og tilrettelegging i et aktivt forskingsmiljø er viktige for å rekruttere og beholde lovende forskere. Utvikling av gode forskningsmiljøer med god evne til å initiere og gjennomføre forsknings-prosjekter, enten dette er oppdragsforskning eller fri, meritterende forskning,  stiller store krav til både erfaring og ledelsesferdigheter. Det trengs derfor et opplegg for å utvikle personer som kan fylle rollen som operative, faglige forsknings- eller gruppeledere.
 
Møreforsking har derfor initiativ til å igangsette et felles og systematisk utviklingsprogram for forskningsledelse. Hovedmålsetningen for programmet er å bygge personer og organisasjoner som arbeider systematisk med å utvikle gode forskningsmiljøer og drive strategisk forskningsledelse.  
 
Programmet kalles ”Forskningsledelse i Nordvest”, og skal gjennomføres i løpet av 2009 med inntil 24 deltakere fra deltagende Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking AS og Møreforsking/Møreforsking Molde.
 
Programmet kjøres i regi av Søren Barlebo Rasmussen og Ole Steen Andersen fra Copenhagen Business School, som har bred erfaring med ledelsesutvikling av forskningsledere ved danske universiteter. Søren og Ole har bygget opp og kjørt tilsvarende program i Danmark i 8 år, og er ansvarlige for et tilsvarende program som går ved Universitet i Oslo. Forskningsledelse i Nordvest vil være første miljøet som gjennomfører et slikt program i Norge utenom Universitet i Oslo.
 
Nærmere opplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til Møreforsking ved direktør Roar Tobro.