Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg...

"Nettverksanalyse og boligsosial planlegging" - Moen Ouff med innlegg under samling for tilskotskommunar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Husbanken Region Midt-Norge arrangerte 30. november 2011 felles nettverkssamling for kommunar som mottek tilskot til kommunalt rusarbeid og kommunar som mottek tilskot til bustadsosialt arbeid. Konferansen vart arrangert i Kristiansund.

 
Møreforsking Volda var representert på denne nettverkssamlinga med forskar Susanne Moen Ouff sitt innlegg "Nettverksanalyse og boligsosial planlegging".
 
Du kan lese meir om nettverkssamlinga her.
 
Bidraget frå Møreforsking Volda var å formidle erfaringar frå planarbeidet i prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging, med fokus på ein nettverksanalyse som har blitt gjennomført i eit utval kommunar i Midt-Norge. 
 
Nærare informasjon ved forskar Susanne Moen Ouff, Møreforsking Volda.