Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Praksisstudent ved Møreforsking Volda

Praksisstudent ved Møreforsking Volda

HVO-student Håvard Langnes (20) frå Ålesund har praksisopphald ved Møreforsking Volda våren 2012.

 
 
Praksisopphaldet er ein integrert del av programmet Bachelor i Planlegging og administrasjon.
 
I løpet av opphaldet vil han mellom anna utarbeide ein rapport som ikkje berre omhandlar praksisopphaldet, men også ta for seg bruken av kvantitativ og kvalitativ metode i forskingsarbeid.
 
Vi ønskjer Håvard velkomen til Møreforsking Volda, og håper han får eit lærerikt og interessant praksisopphald!