Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skolens innsatsteam mot mobbing

SIM Jorunn 2.jpg

Skolens innsatsteam mot mobbing

Møreforsking Molde og Høgskulen i Volda er forskningspartnere i en stor satsing i fylket på å etablere «Skolenes innsatsteam mot mobbing», forkortet SIM.

Innsatsteam fra hver av skolene i Romsdalsregionen og «Sjustjerna» har i løpet av våren 2018 fått opplæring av Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger i hvordan de kan avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Innsatsteamene skal være en ressurs på egen skole i arbeidet mot mobbing.

Den 14. august var knapt 700 skoleansatte fra skolene på Søre Sunnmøre samlet i Ulsteinvik for en felles fagsamling med Johannes Nilsson Finne og Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby fra Læringsmiljøsenteret. Rundt 1100 ansatte fra skolene i Romsdalsregionen, fordelte seg på to samlinger i Molde den 15. og 16. august. Tema for samlingen var mobbingens psyokologi og en introduksjon til hva man kan gjøre for å stoppe mobbing. 

Forskere fra Møreforsking Molde og Høgskulen i Volda fortalte kort om forskningsprosjektet som handler om hvordan skolene og skoleeier implementerer SIM i skolehverdagen. Regionalt forskningsfond Midt-Norge finansierer følgeforskningen som skal gå over de neste tre årene.

Les mer om prosjektet