Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

8. mars-arrangement om kor attraktivt fylket vårt er for kvinner

Kvinnedagen2015.jpg

8. mars-arrangement om kor attraktivt fylket vårt er for kvinner

Møre og Romsdal har ein kjønnsdelt næringsstruktur og det største underskotet av unge kvinner av alle fylka i landet.

Søndag 8. mars møtest fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde og forskar Marte Fanneløb Giskeødegård til samtale i Ivar Aasen-tunet om kjønnsbalansen i fylket. Maria Dyrhol Sandvik leier samtalen.

Arrangementet er i samarbeid med Møreforsking.