Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå

De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå

Gjennom fire redigerte studentoppgaver fra videreutdanningen i aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde og en hovedoppgave fra Institutt for sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim, analyseres noe av teorigrunnlaget en må ha for å kunne forholde seg til gamle hjelpetrengende mennesker. Temaene omhandler forståelse, respekt og likeverdighet i hjelperelasjoner, trøstende og styrkende relasjoner i forhold til gamle med demens.

Rapporten gir et innblikk i viktige tema som viser bredden i det kunnskapstilfanget som profesjonelle helsearbeidere må ha, for å kunne ta vare på våre gamle og syke på institusjon.
 
Gjennom fire redigerte studentoppgaver fra videreutdanningen i aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde og en hovedoppgave fra Institutt for sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim, analyseres noe av teorigrunnlaget en må ha for å kunne forholde seg til gamle hjelpetrengende mennesker. Temaene omhandler forståelse, respekt og likeverdighet i hjelperelasjoner, trøstende og styrkende relasjoner i forhold til gamle med demens. I tillegg behandler rapporten hvordan musikk kan brukes i omsorgen, og til sist om en verdig død på sykehjem. Teorigrunnlaget diskuteres i forhold til konsekvenser for praksis.
 
Rapporten innledes med en kort beskrivelse av litteraturgjennomgang og litteratursøk slik det er benyttet i forbindelse med studentoppgavene ved aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde.
 
Du kan laste ned rapporten her.