Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Elever får forske på egne søvnvaner

ungdom forsker på søvnvaner.jpg

Elever får forske på egne søvnvaner

"Hvor mange timer søvn ble det i natt?" "Har du registrert data?" Elever ved Sykkylven ungdomsskole får forske på egne søvnvaner, godt hjulpet av lærerne, to helsesykepleiere og en forsker fra Møreforsking.

- Etter å ha arbeidet med naturfag i noen år opplevde vi at elevene stort sett fikk faste oppgaver med ferdige oppskrifter og løsningsforslag som vi lærere hadde tenkt ut og laget på forhånd. Det ble lite rom for at elevene selv kunne utforske, lage egne hypoteser og teste ut disse, forteller Marianne Fløttum og Lisa Øyen Klokk, lærere ved Sykkylven ungdomsskole.
- Dette ønsket vi å gjøre noe med, og søkte derfor midler gjennom Naturfagssenteret og prosjektet Lektor2.
 
Metoden viktigere enn tema
I det første Lektor2-prosjektet fikk elevene utforske emnet arealplanlegging, i samarbeid med Sykkylven kommune. Høsten 2020 ønsket lærerne  ved Sykkylven ungdomsskole å rette mer fokus mot selve forskningsmetodene. Den nye læreplanen legger vekt på at elevene skal få innblikk i naturvitenskaplige arbeidsmetoder. 
 
Skolen ga elevene på 9. trinnet i oppdrag å forske på egen søvn og kartlegge skoleungdommenes søvnvaner. Så skal de se på hvordan søvn påvirker hvor opplagte de er til å følge skoleundervisningen. I den forbindelse opprettet de et samarbeid med helsesykepleierne Inger Klungsøyr og Kristin Thuen i Sykkylven kommune og forsker Liv Guri Velle ved Møreforsking. Mens helsesykepleierne kom med forslag til forskningstema, stilte Møreforsking opp med erfaringer om hvordan en forsker jobber.
 
- Selv om det å lære seg arbeidsmetodene her er viktigere enn akkurat hva de forsker på, er det likevel nyttig å velge et tema som elevene både har et forhold til og kan ha nytte av å sette seg mer inn i, forklarer lærer Fløttum.


Forskende ungdom møter forsker
I tråd med gjeldende smittevernregler ble Møreforsker Liv Guri Velles skolebesøk gjort om til et digitalt møte mellom forskeren og fem 9. klasser og lærere ved Sykkylven ungdomsskole.
 
- Jeg opplever at elevene synes det er både krevende og engasjerende å jobbe med et prosjekt der resultatet ikke er gitt på forhånd, der de følger en faglig metode og ender med å samle ny innsikt, kommenterer lærer Øyen Klokk.
- I møtet med Liv Guri Velle fikk både lærere og elever et godt innblikk i hennes arbeidshverdag som forsker, og også nyttige tips til det videre arbeidet med egen forskning i søvnprosjektet.

Møtet mellom elever og forsker var gjensidig både hyggelig og nyttig. De snakket om hva forsking er, hvem som driver med forsking og om forskingsmetodikk.

- Det er kjekt å få snakke til ungdom om forskning, sier forsker Velle.
- Noen av disse 9. klassingene kommer nok til å jobbe med nettopp forsking i en eller annen form om noen år.
 
Artikkelen fortsetter under bildet
 

Lærene Marianne Fløttum og Lisa Øyen Klokk sammen med en av 9.klassene som deltar i forskningsprosjektet. 

Mer nysgjerrig
Lærer Marianne Fløttum tror det er nettopp gjennom egne erfaringer rundt søvnforskning at elevene kan få opp øynene og interessen for forskning og det å frembringe ny kunnskap. Hun tror at når elevene nå prøver å forske selv, vil de blir mer nysgjerrig på hvordan ekte forskere jobber.

- Ungdommene tilegner seg utvilsomt kunnskap og ferdigheter de ikke hadde fått i mer tradisjonelle skoleoppgaver, mener hun.

Marianne Fløttum og Lisa Øyen Klokk er fornøyde med prosjektet så langt, og tror at de sammen med de andre lærerne på trinnet kommer til å fortsette med forskningsoppgaver gjennom Lektor2 ordningen.
 
- Vi vil gjerne fortsette samarbeidet med Møreforsking, sier de to.
- Og neste år håper vi å få møte forskeren i klasserommet også.

Resultatene elevene kommer frem til skal de samle i en skriftlig rapport eller artikkel. Der skal de gjøre rede for hvilke sammenhenger de ser mellom ungdommers søvnvaner og hvor opplagte og klare de er for å lære.