Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

FoU- strategi for Verdsarven

L:\Personalhandbok\2. Prosjekt\03 Prosjektoversikt\2_Aktive prosjekt\17184_Verdsarv\Bilder\Ministerbesøk\DSC03972.JPG

FoU- strategi for Verdsarven

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vitja verdsarvområdet Geirangerfjorden

Møreforsking er i gang med å utarbeide strategi for forsking- og utvikling i verdsarven Vestnorske fjordlandskap. Arbeidet med denne vart lagt fram under klima- og miljøministeren sitt besøk i Geiranger 10. september.

Sundtoft fekk presentert mellom anna utfordringar knytt til overvaking, berekraftig teknologi og berekraftig verdiskaping basert på naturarven. Med seg hadde ho fire millionar som vart overrekt Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv.

Arbeidet med FoU-strategien blir til i dialog med ulike aktørar lokalt, men også andre med kompetanse på utfordringar knytt til forsking, forvaltning og utviklingsarbeid i tilsvarande område til Vestnorske fjordlandskap blir trekt med. I tillegg har Grøn Fjord-konferansen vore ein viktig arena for å hente oppdatert informasjon om dagens forskings- og utviklingsutfordringar lokalt, nasjonalt og internasjonalt.