Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Starter følgeforskning for Drammen kommune

collage Ung11_lite.jpg

Starter følgeforskning for Drammen kommune

Møreforsking vant oppdraget med å følge Drammens forsterkingstiltak for ungdom. Forskningen skal gi et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å videreutvikle tilbudet Ung11 for ungdom som trenger et ekstra år mellom ungdomsskole og videregående skole.

For å forebygge frafall fra videregående skole iverksatte Drammen kommune i 2017 et forsterkningstilbud. Det retter seg mot ungdom som av ulike grunner ikke er klare til å starte videregående opplæring etter fullført 10. trinn. Gjennom tilbudet Ung11 ønsker kommunen å bidra til å trygge ungdommene faglig og/eller sosialt, for sli å gjøre dem bedre rustet til å gjennomføre videregående skole.

Drammen kommune ønsker å gjennomføre følgeforskning av Ung11 tilbudet over en periode på 4 år. Hensikten  er å få et kunnskapsgrunnlag for å utvikle  tilbudet som best mulig sikrer vekst og utvikling for ungdom som trenger et år ekstra for å kunne starte og gjennomføre videregående skole.
Møreforsking har lang erfaring med samfunnsforskning. Skole, oppvekst og idrett er noen av områdene vi jobber på.

- Vi er svært glade for at Drammen kommune valgte Møreforsking som forskningspartner. Vi gleder oss over nå å være i gang med arbeidet, sier leder for Møreforsking Moldes, Lage Lyche.

 
(Artikkelen fortsetter under bildet)


 
 
Disse forskerne hos Møreforsking Molde vil være involvert i forskningsprosjektet for Drammen kommune. 
 

Fakta

Tiltaket startet opp som en følge av at departementet i 2016 utvidet handlingsrommet i opplæringsloven slik at unge med behov, kan få tilbud om mer grunnskoleopplæring etter Opplæringsliven § 3-1.

Målsettingen med tilbudet er å styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring og forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.

Satsingen gjennomføres i nært samarbeid med karriererådgiverne, Buskerud fylkeskommune, kompetansesenteret og i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder for mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Ung11 startet høsten 2017 og utvidet allerede året etter. Tilbudet har fått store oppmerksomhet, og satsingen vil bli nøye evaluert.

Kunnskapsdepartementet har sagt seg villig til å medfinansiere en langsiktig evaluering for å utvide kunnskapsrommet om gode forutsetninger for å kunne gjennomføre videregående opplæring. Det er dette arbeidet Møreforsking nå bistår i.