Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking + kommunene = klimavinnere!

Vi tilbyr - lys iStock_000006607649Small[1].jpg

Møreforsking + kommunene = klimavinnere!

Møreforsking har siden 2008 jobbet sammen med kommunene på Søre Sunnmøre om klimaplanlegging og gjennomføring av tiltak i de kommunale klimaplanene

Møreforsking har de siste åra hatt rollen som prosjektleder og prosessveileder, mens Energiråd AS og Enøksenteret i Ørsta har stått for den energifaglige kompetansen.
 
Kommunene har jobbet aktivt på mange av tiltakene fra de vedtatte klimaplanene, og på området for stasjonær energi har de sju kommunene som har vært med gjennom hele arbeidet til sammen investert i enøk-tiltak for 37 million kroner.
 
Investeringer, og endringer i holdninger og praksis blant kommunalt ansatte i alle deler av organisasjonen, har redusert energiforbruket på Søre med 9,5 GWh. Det er to prosentpoeng mer enn minimumskravet i klimaplanene, som var 15 % reduksjon.
 
Vi merker oss også at kommunene jobber godt på avfallsområdet gjennom de interkommunale renovasjonsselskapene, og at mange er på god vei når det gjelder konvertering av bilparken til en større andel elektriske kjøretøy.
 
Prosjektet var støttet av Enova.