Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforskarar på radio

Møreforskarar på radio

NRK Møre og Romsdal sender for tida ein serie der dei presenterer forskarar i fylket og tema desse arbeider med. Randi Bergem og Finn Ove Båtevik frå Møreforsking Volda er blant forskarane som du kan høyre i denne serien. I eit innslag torsdag 20. mai presenterer Randi Bergem eit forskingsarbeid, der temaet er at ungdom skal bli betre i nynorsk og tryggare nynorskbrukarar. Finn Ove Båtevik gir eit innblikk i resultat frå prosjektet "Levekår i Kristiansund" i sendinga torsdag 27. mai.

Begge innslaga er tilgjengelege på nettsidene til NRK Møre og Romsdal:
 
Randi Bergem
 
Finn Ove Båtevik
 
Meir om prosjekta finn du på nettsidene til Møreforsking:
 
Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring:
 
Levekår i Kristiansund: