Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Lite attraktivt for flyktninger

Lite attraktivt for flyktninger

Møre og Romsdal har høy sekundærflytting av flyktninger samtidig som arbeidsmarkedet er relativt bra. "Hva er det med Møre og Romsdal som gjør at flyktninger ikke vil bo her?", spør Marte Hanche-Dalseth i en kronikk på Forskning.no

 
Kronikken kan leses her.