Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forsker fram bedre tjenester

Forsker fram bedre tjenester

Randi Bergem, Møreforsking Volda, og Kari Backmann, Møreforsking Molde, er to nye kompetansemeklere i Møre og Romsdal som skal hjelpe kommuner og helseforetak til å forbedre tjenestene til publikum.

VRI-programmet er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Særskilte virkemidler er stilt til rådighet for å fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionene.
 
VRI Møre og Romsdal skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom samhandling og økt kunnskapsflyt mellom FoU-institusjoner og maritime og marine bedrifter, samt offentlige virksomheter.
 
VRI har følgende faglige satsingsområder i 2011-2013:
  1. MARIN - Bærekraftig høsting, produksjon og utvikling i hele verdikjeden
  2. MARITIM - Miljøvennlige, effektive og sikre maritime operasjoner
  3. LOGISTIKK - Utvikling og implementering av effektive prosesser
  4. MEDIA - Formidling, kommunikasjon, animasjon og omdømme
  5. OFFENTLIG - folkehelse og kommunale/regionale samarbeidsmodeller 
De to nye kompetansemeglerne er knyttet til VRIs faglige satsingsområde OFFENTLIG.
 
Sunnmørsposten hadde følgende oppslag om de nye kompetansemeglerne på smp.no 15.06.2012:
 
 
Du kan lese mer om VRI Møre og Romsdal her.
 
 
Programkoordinator for VRI Møre og Romsdal er Øyvind Herse, Møreforsking AS.