Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Eit heilskapleg tilbod

BlowingBubbles_CC_JBenninger.jpg

Ny rapport: Eit heilskapleg tilbod

Rapporten er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved BRISK kompetansesenter


Tilbodet er lagt til rette for at fleire langtidssjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og rehabiliteringstilbod. 
 
Hovudkonklusjonen frå evalueringa er at kurset blir opplevd som eit viktig steg tilbake til arbeid og til eit betre liv for mange av deltakarane.
 
Dette er i samsvar med dei fire intensjonane bak tiltaket; nemleg å styrke føresetnadane for at kvar enkelt kan meistre kvardagen, meistre helserelaterte utfordingar, meistre sosiale utfordringar og styrke sjansane på arbeidsmarknaden.
 
Last ned rapporten HER
 
(Foto: Gerry Machen