Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Suksesskriterier for planlegging og forankring

JenterSørlandet2_CC_HanneFeyling.jpg

Suksesskriterier for planlegging og forankring

På Husbanken si programkommunesamling i Trondheim nyleg var Møreforskar Susanne Moen Ouff ein av foredragshaldarane.

Ouff er ein av fleire Møreforskarar som bistår Husbanken som rådgjevar med prosessretta bustadsosialt utviklingsarbeid.
 
Ho presenterte utfordringar og føresetnader med samarbeid i gruppe, og såg nærare på den finstilde balansen som må til mellom individ, samspel og produkt, dersom gruppearbeid skal lukkast.
 
Ho fekk forsamlinga på beina, med ulike typar gruppearbeid for at deltakarane også kunne ta til seg ny kunnskap gjennom utprøving.
 
Sjå meir om innhaldet i Husbanken si programkommunesamling
 
Les Susanne Moen Ouff sin presentasjon.