Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Omstilling - hvilken fot skal man flytte og hvor?

RBkronikk210718

Omstilling - hvilken fot skal man flytte og hvor?

Olje- og gassnæringen er tydelig på at den har et omstillingsbehov

Siden oljeprissjokket i 2014 har det vært knyttet stor usikkerhet til hva som blir den nye normaltilstanden for olje- og gassnæringen fremover. Krav om omstilling er derfor sterkt betont fra både myndigheter og næringsliv. Møreforsking Molde gjennomførte i 2017 en spørreundersøkelse blant bedrifter i den maritime og petroleumsrelaterte leverandørnæringen i Møre og Romsdal, for å studere hvilke behov og muligheter for omstilling man ser for seg der.