Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Ro...

Likestilling.pdf

Forskingsdagane 2010 - Vellukka seminar om samfunnstrekk i Møre og Romsdal

Torsdag 30. september sette forskarar ved Møreforsking Volda søkelys på viktige trekk ved samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

 
Seminaret under Forskingsdagane 2010 hadde følgjande program:
 
Velkomen
Avdelingsleiar Gunnar Stave, Møreforsking Volda.
Orientering om ”RISS”
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune.
Samfunnstrekk i Møre og Romsdal
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune.
Kampen om kompetansen. Om arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal
Seniorforskar Finn Ove Båtevik, Møreforsking Volda.
God helse kan planleggjast. Om folkehelsearbeid i Møre og Romsdal
Forskar Randi Bergem, Møreforsking Volda.
Likestilling – utfordringer og muligheter? Om likestilling i Møre og Romsdal
Forskar Marte Hanche-Dalseth, Møreforsking Volda.
Har ein handlingsrom på regionalt nivå? Har ein behov for nye regionalpolitiske institusjonar?
Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda. 
 
Seminaret var ein del av Forskingsdagane 2010 ved Høgskulen i Volda: