Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vil styrke skolens innovasjons-opplæring

IMG_1810_lite.jpg

Vil styrke skolens innovasjons-opplæring

Innovasjon og utvikling blir en stadig viktigere del av norsk næringsliv. Bekkevoll ungdomsskole ønsker å revitalisere sitt opplæringstilbud «Innovasjonscamp». Til det får de hjelp av Molde kommunes, ProtoMore og Møreforsking.

Bekkevoll ungdomsskoles Innovasjonscamp (tidligere «gründercamp») er et viktig studietilbud – en «treningsleir» for nyskaping og kreativitet  i ungdoms- og videregående skole. Her skal elevene erfare hvordan arbeidsprosesser i produktutvikling og innovasjon fungerer i praksis, bli kjent med lokalt arbeids- og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsmuligheter.
Bekkevoll ungdomsskole ønsker å forbedre sitt tilbud. Sammen med Molde kommunes Smart Molde-satsing, fagsjef skole i Molde kommune, ProtoMore og Møreforsking ønsker de nå  å utvikle en ny og forhåpentligvis forbedret Innovasjonscamp.  

I årets Innovasjonscamp er det Molde kommune som er oppdragsgiver med problemstillinger koblet til sin SmartMolde-satsing. Prosjektet skal også gi lærerne økt kompetanse og verktøy til å fasilitere innovasjonsarbeidet via ProtoMore-metoden.
For å sørge for at prosjektmålene nås, skal Møreforsking dokumentere tidligere erfaringer av organisering og gjennomføringen av campen og sammenligne med den nye modellen via følgeforskning.

Fagsjef for skole i Molde kommune, Ivar Vereide, håper at Bekkevolls erfaringer i dette prosjektet kan fungere som en pilot, dvs. at dokumentasjon av «Bekkevoll-modellen» kan være et kunnskapsgrunnlag inn i revidert «Entreprenørskapsplanen i Moldeskolen», først og fremst lokalt, men potensielt med spredning også regionalt/ nasjonalt. 

- Møreforsking synes det er veldig spennende prosjekt som skal bidra til at elever opplever mestring og motivasjon rundt det å jobbe med innovasjon generelt og innovasjonscamp spesielt, kommenterer Birnir Egilsson fra Møreforsking.
- Det handler om å gi elever en litt annerledes mestringsarena: Å legge til rette for at ungdommene opplever trygge og gode rammer rundt det å tenke utenfor boksen og være modige i å presentere sine ideer og løsningsforslag. Den kreativiteten kan gi spennende resultater både for dem selv og for andre.
Prosjektet er allerede i gang og vil pågå til juli. Fra Møreforsking bidrar Birnir Egilsson (Prosjektleder) og Gøril Groven.
 
Øverste bilde: fra første workshop - prosjektpartnere og ansatte ved Bekkevoll ungdomsskole.