Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde-og lokalsamfunnsutvikling på ...

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde-og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet

Møreforsking Volda, i samarbeid med ideas2evidence, har fått oppdrag frå Distriktssenteret med å utgreie dei regionale aktørane på Vestlandet sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling.

 
Oppdraget er ein kunnskapsstudie og kartlegging der Distriktssenteret ynskjer å samanstille og samanlikne kunnskap om korleis det på regionalt nivå blir arbeidd med bygde- og lokalsamfunnsutvikling. Prosjektet er avgrensa til det arbeidet som vert drive hjå fylkeskommunar og fylkesmenn i dei fire fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
 
Nærare informasjon om dette oppdraget ved Grethe Mattland Olsen og Geirmund Dvergsdal , Møreforsking Volda.