Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Katalysator for innovasjon i helse- og omsorgstjenester

gøril 5.jpg

Katalysator for innovasjon i helse- og omsorgstjenester

Har du en god idé som kan gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre? Møreforsking deltar i det nye samarbeidsprosjekt Idemottak, som skal bidra til helseinnovasjon og mer samhandling mellom ulike aktører i Møre og Romsdal.

Nå går Helse Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Helseinnovasjonssenteret, ALV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforskning sammen om et Idémottak for å ta imot gode ideer for helse- og omsorgstjenestene i fylket.
 
Kompetansemegler
Møreforskings har rollen som «kompetansemegler for offentlig sektor» i prosjektet. Som kompetansemegler skal vi bistå kommuner og andre offentlige virksomheter til å ta i bruk forskning i egen virksomhet, gjennom å identifisere forskbare problemstillinger og aktuelle finansieringskilder, og ikke minst koble kommunen/virksomheten til forskere og forskningsmiljø som kan være FoU-partner i deres prosjekter. Fylkeskommunen finansierer kompetansemegling for offentlig sektor. 
 
- Idebanken er et nyttig grep, sier kontaktperson for kompetansemegling for offentlig sektor, Møreforskings Gøril Groven. 
- Verdien av å ha en idebank kan være stor; ikke bare for det enkelte prosjekt eller en enkelt initiativtaker, men også på lengre sikt. Med bedre samarbeid og deling av informasjon mellom forskningsmiljøene , kan vi bedre samordne innsatsen og kanskje få til et felles, langsiktig kompetanseløft for regionen.
 
Løfte sammen
- Dette handler om å spre kunnskap om gode grep og løsninger til flest mulig, kommenterer Groven.
- Målet på sikt bør være å søke Norges Forskningsråd om større, kompetansebyggende prosjekter som kommer mange kommuner til gode. Det er mange generiske utfordringer i offentlig sektor, og unødvendig at hver kommune må starte på scratch for å finne frem til de gode løsningene. Utfordringene kan være felles, men løsningene må ofte være lokalt tilpasset. Med mer overblikk over de ulike initiativene og løsningene som innoveres fram i ulike kommuner i fylket, kan vi lettere løfte helseinnovasjon sammen.