Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund ...

Ny rapport: Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune

Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking Volda utredet fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune.

 
Prosjekt Arena og Aktivitet ble startet i 2010, og denne utredningen tar med ungdommene inn i prosjektet i form av brukermedvirkning.
 
Rapporten er basert på to undersøkelser. Den ene var dybdeintervju med
klubbmedarbeidere, og den andre var en spørreundersøkelse mot alle elever
ved ungdomsskolene og elever i første og andre klassetrinn ved de videregående skolene.
 
Oppdragsgiver for utredningen har vært Ålesund kommune, virksomhet kultur (VH Kultur).
 
Rapporten kan du laste ned her.
 
Reportasjen "Åpne for nye fritidstilbud" som ble publisert i Sunnmørsposten 15. februar 2012, kan du laste ned her.
 
Nærmere informasjon om prosjektet ved prosjektleder Erlend Krumsvik, Møreforsking Volda.