Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Maria Sandsmark med i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg

Maria Sandsmark med i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg

Kongen i statsråd oppnevnte 18. februar et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser. Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang, er utviklingen internasjonalt på området nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005.

Forsker Maria Sandsmark ved Møreforsking Molde er oppnevnt som ett av medlemmene i utvalget som skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utvalget skal levere sin innstilling til Finansdepartementet innen 1. juni 2012.
 
Maria Sandsmark har vært ansatt ved Møreforsking Molde siden 2005. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet ved ECON i Stavanger (2000-2004), Universitetet i Stavanger (2003-2004) og Høgskolen i Molde (2004-2005).