Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ordning for reduksjon av lokale klimautslipp presentert på klimatoppm...

Ordning for reduksjon av lokale klimautslipp presentert på klimatoppmøtet i København

Et forslag fra KS om en ordning for statlige kjøp av lokale klimakutt har vakt interesse i internasjonal kommunesektor. Ordningen ble presentert på et seminar som KS arrangerte på klimatoppmøtet i København den 8.desember. Kommunene har en viktig rolle når resultatene av København-prosessen skal gjøres om til praktiske klimatiltak, fastslo statsråd og Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm på seminaret.

 
På seminaret ble ordningen som KS har lansert for finansiering av lokale klimakutt presentert. Odningen er utviklet og utredet av Civitas AS og Møreforsking Volda, og tar utgangspunkt i tiltak som er politisk behandlet i kommunale klima- og energiplaner. Alle kommuner er nå pålagt å lage slike planer. Tiltakene samles i lokale klimaprogrammer som er gjenstand for forhandlinger og avtaleinngåelse mellom stat og kommune. 
 
På KS-seminaret deltok toppene i de internasjonale kommuneorganisasjonene, deriblant lederen for ICLEI – Local Governments for Sustainability, David Cadman, varaordfører i Vancouver, Ronan Dantec, varaordfører i Nantes og klimatalsmann for UCLG, ”verdens-KS”, og Københavns borgermester for klima og miljø, Klaus Bondam og Paris’ viseordfører Denis Baupin.  
 
Dufinner ytterligere informasjon om seminaret på KS sine sider her.
 
Ytterligere informasjon om Cevitas og Møreforsking utredning finner du her.