Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad - nettve...

Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad - nettverkssamling i Sogndal 20.-21. september 2012

 
Eit sterkt knippe av aktørar frå ekstremsport/friluftsmiljøet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er invitert til nettverkssamling i Sogndal 20. - 21. september 2012. Målet med samlinga er både å knytte nettverk mellom dei ulike arrangementa, formidle resultat frå undersøkingar blant aktive og frivillige på ulike arrangement innan ekstremsport/friluftslivmiljøa, og tenkje i lag om korleis det bør jobbast vidare med prosjektet.
 
For meir informasjon om nettverkssamlinga ta kontakt med forskar Geirmund Dvergsdal, Møreforsking Volda.
 
Du kan lese meir om prosjektet Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad her.