Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Butikken - den gløymde bygdeutviklar?

Butikken - den gløymde bygdeutviklar?

Den rolla butikken kan ha i bygdeutviklingsarbeid var eitt av tema som var teke opp under konferansen "Lokal vekstkraft utviklar bygda"

 
Møre og Romsdal fylke inviterte laurdag 26. september til open konferanse om bygdeutvikling. Eitt av tema på konferansen var rolla butikken kan ha i bygdeutviklingsarbeid. Forskar Finn Ove Båtevik frå Møreforsking i Volda tok i eit av innlegga opp spørsmål om korleis butikken og butikkdrivarane kan fungere som utviklingsaktørar i små samfunn. Innlegget var i hovudsak basert på rapporten ”Små butikkar – store utfordringar” http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=841&id=151. Les også kronikken ”Butikken som bygdeutviklar” i Sunnmørsposten. http://www.smp.no/article/20080317/MENINGER/803170315,
Innlegga frå konferansen er tilgjenglege på heimesidene til Møre og Romsdal fylke   http://www.mrfylke.no/hoved.aspx?m=22664&amid=2847249