Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvorfor forlater kvinner fiskeflåten? Og hvor attraktiv er fiskeriko...

fiskere_1.jpg

Hvorfor forlater kvinner fiskeflåten? Og hvor attraktiv er fiskerikompetansen på land?

Møreforsking har fått i oppdrag av Sett Sjøbein, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond å undersøke hvorfor kvinner forlater fiskeflåten, og hvorfor de ikke begynner i landbasert sjømatnæring når de går på land.

Prosjektet har tre deler. Først skal vi analysere kjønnsforskjeller i frafallet fra fiskeflåten. Deretter skal vi ved hjelp av en survey kartlegge hva kvinner som har gått på land gjør i dag, og spørre etter begrunnelser for de valg som er gjort. Til sist skal vi undersøke hvor attraktiv fiskerikompetansen er for bedrifter i den landbaserte delen av sjømatnæringa, og hvilke strategier de har for å rekruttre fiskere som har gått i land.   

Prosjektet tar utgangspunkt i at det finnes ulike forståelser av hva kjønnsforskjeller er og betyr, og vi vil legge vekt på å få fram hvordan ulike perspektiv blir tatt i bruk for å forklare frafall, yrkesvalg og rekrutteringspraksis.  

Prosjektet skal være ferdig innen april 2015. Prosjektleder er Gro Marit Grimsrud, og medarbeidere er Marte Fanneløb Giskeødegård, Bjørn Tore Nystrand og Lovise Kvalsund Otterlei.