Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Boligsosialt arbeid og planlegging II

Boligsosialt arbeid og planlegging II

Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging vart gjennomført på oppdrag frå Husbanken, Region Midt-Norge. Notatet er ein oppsummering av arbeidet Møreforsking Volda har gjennomført i prosjektet saman med Husbanken, Region Midt-Norge og kommunane Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger.

 
Gjennom det siste året har dei fire kommunane vore samla til to felles nettverkssamlingar, og har gjennomført to arbeidsmøte i dei respektive kommunane der Møreforsking Volda og Husbanken har delteke. I tillegg har dei kommunale prosjektleiarane og arbeidsgruppene arbeidd sjølvstendig med ulike oppgåver og problemstillingar.
 
Hovudvekta i notatet er lagt på Social Network Analyses (SNA) og korleis ein har brukt det i analysen av det boligsosiale nettverket i kommunane.  
 
Prosjektet har blitt finansiert gjennom Husbanken sine midlar for kompetanseutvikling, og gjennom substansiell eigeninnsats i kommunane.
 
Notatet kan du laste ned her.
 
Nærare informasjon om dette prosjektet ved Susanne Moen Ouff, Møreforsking Volda.