Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Klimaplanprosjektet er avslutta

Klimaplanprosjektet er avslutta

Etter to års arbeid er Klimaplanprosjektet avslutta. Gjennom prosjektet har fleire aktørar samarbeidd om eit konsept for interkommunalt klimaplanarbeid, og ni kommunar på Søre Sunnmøre og Nordfjord har fått utarbeidd kommunedelplan for klima.

 
Sjå meir om det avslutta prosjektet på HVO sine nettsider, og på Klimaplanprosjektet sine nettsider.