Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport fra Møreforsking Molde: "Trygg oppvekst, helhetlig organis...

Inkludering - menyknapp - iStock_000002084190XSmall[1].jpg

Ny rapport fra Møreforsking Molde: "Trygg oppvekst, helhetlig organisering av tjenester for barn og unge". Nytt verktøy for å ivareta barn og unge med særskilte utfordringer

Ansvaret for utsatte barn og unge ligger til syvende og sist hos kommunene. Utsatte barn og unge har som oftest behov for tiltak fra mer enn en tjeneste, og kommunene har et stort – og lovpålagt – ansvar for at disse tjenestene henger sammen.