Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Lidun Hareide med bidrag i boka "Corpus Methodologies Explained. An e...

lidun_hareide.jpg

Lidun Hareide med bidrag i boka "Corpus Methodologies Explained. An empirical approach to translation studies"

Møreforskar Lidun Hareide er medforfattar på ei ny bok på Routledge, der ho også har bidratt med to større artiklar. Lidun er også ein av redaktørane. Boka "Corpus Methodologies Explained. An empirical approach to translation studies" omhandlar nyvinningar i korpusbasert omsetjingsteori, der ein brukar kvantitative lingvistiske data til å finne og undersøkje variasjons- og endringsmønster i omsetjing.
 
Foto: Synnøve Sorte