Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging

NRK.jpg

NRK Sogn og Fjordane med sak om skulenedlegging

I eit innslag frå Høyanger bekreftar ungdom, lærarar og trenarar at idrettsmiljøet i bygda vil verte øydelagd om den vidaregåande skulen vert lagd ned.Sjå reportasjen frå Høyanger: Skulenedlegging kan øydelegge lokalsamfunn.
 
Møreforsking publiserte nyleg ein rapport om konsekvensar av nedlegging av vidaregåande skular i Nord-Noreg og Oppland.
 
I denne kjem forskarane Geirmund Dvergsdal og Margrethe Eikrem Aarset fram til at nedlegging av skular kan føre til at ungdomen misser kontakta med heimstaden.
 
Mange må pendle eller flytte på hybel. Lang reiseveg kan gå ut over idrett eller anna engasjement blant ungdom. Dette kan svekke identiteten til staden og utarme ungdomsmiljøet. 
 
 
 
Bilete: Skjermdump frå NRK.no