Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Volda/Ørsta som byregion

5032671110_a29e945803_b.jpg

Volda/Ørsta som byregion

Møreforsking og Telemarksforsking skal på oppdrag for Volda kommune analysere potensialet for at Volda/Ørsta skal kunne styrke sin posisjon som den fjerde byregionen i Møre og Romsdal.

Den sentrale problemstillinga i prosjektet dreier seg om korleis Volda/Ørsta skal kunne utvikle vertskapsrolla for å kunne posisjonere seg som by/regionsenter i ein region som manglar ein stor by, men som i staden har fleire senter av tilnærma lik storleik. Volda/Ørsta sin spesielle situasjon med to senter som i nokre samanhengar kan seiast å vere komplementære, i andre samanhengar gjensidig forsterkande og i atter andre samanhengar konkurrerande, skaper både moglegheiter og utfordringar. Det same kan ein seie om dei spenningar ein vil kunne finne mellom Ørsta/Volda som ein fjerde by og området rundt. Å finne moglegheiter for samhandling rundt felles interesser blir derfor ein viktig del av prosjektet. 

Foto: Alexander Botn. flickr.com