Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fersk doktor i planlegging av komplekse prosjekter

kjersem.jpg

Fersk doktor i planlegging av komplekse prosjekter

Vi kan stolt fortelle at Møreforsker Kristina Kjersem har forsvart sin doktorgradsavhandling i logistikk. Hennes funn er svært interessante. De kan bidra til å forbedre både prosesser og resultater i komplekse prosjekter i alle bransjer som benytter seg av kundetilpasset arbeidsmetodikk.

Kristina Kjersem har forsket på hvordan planleggingsarbeidet påvirker prosess og sluttresultat i komplekse prosjekter som benytter seg av smidig (lean) arbeidsmetodikk. Hun har studert hvordan ulike bransjer bruker metodikken i dag, og hvordan de kan forbedre seg. Prøveforelesningen hennes hadde tittelen: "Similarities and differences of ETO implementation in four industries: (1) ship building, (2) civil engineering, (3) manufacturing, and (4) performing arts."

- Det har vært svært spennende forskningsarbeid, forteller Kjersem.
- Det foregår mye godt arbeid, men funnene mine viser at det også er mye å gå på for å optimalisere gevinsten av metodearbeidet - gevinster både i form av kvalitet og økonomi.

Hvordan bruke smidig metodikk på en effektiv måte
De fleste norske skipsverft leverer skreddersydde fartøy ved hjelp av en «Engineer-To-Order» (ETO) strategi. Det vil si at mange av bestillingens detaljer ikke er kjent på forhånd, men at kunden er involvert i å bestemme hovedtrekkene i sluttproduktet fra designfase og ingeniør-fase helt til endelig levering. De benytter seg da gjerne av en smidig (såkalt iterativ/lean) metodikk – det vil si at planen ikke er låst fra starten av, men utvikler seg gjennom arbeidsfasene.

- De fleste bedrifter sier at planlegging er en av de viktigste aktivitetene i deres prosjekter, men veldig få av dem bruker egentlig nok tid til å planlegge. En stor del av det de kaller planleggingsmøter blir ofte redusert til tekniske diskusjoner hvor deltakere blir enige om hvilken løsning som skal tegnes eller produseres, forteller Kjersem.

- Men planlegging handler om å forberede seg til å fullføre en aktivitet før man skal begynne på den. Det er en viktig forskjell, understreker Kjersem.
Kjersem har analysert hvordan man bør lage og følge en prosjektplan som skaper bedre og mer effektive planleggingsmøter.
Hun fant i sitt forskningsarbeid ut at en av bransjene som best klarer å utnytte smidig arbeidsmetodikk er filmprodusenter.

- De ser ut til å klare å styre sine store og komplekse prosjekter ved å bruke en detaljert, men ganske fleksibel planleggingsprosess, forteller hun.


Kan komme norsk næringsliv til gode
Kristina Kjersems avhandling bidrar konkret til å løse dilemmaet mellom smidig utvikling og krav til effektivitet i ETO prosjektplanleggingen. Hun har med sitt arbeid satt fokus på viktigheten av en god planleggingsfase for å skape gode og effektive prosjekter. Hun fremhever at å organisere strukturerte planleggingsmøter krever god opplæring og forståelse for den smidige utviklingen som skal foregå. Forskningen hennes viser at dette kan skape en mer effektiv planlegging, som i sin tur bidrar til bedre sluttresultater.

Den nybakte doktoren foreslår en modell for organisering og styring av planleggingsmøter.

- Et viktig suksesskriterium er at utviklingen og implementeringen av modellen krever riktig opplæring og involvering av bedriftens ledelse.  Og at alle involverte har en god forståelse for bedriftens utfordringer, understreker den nybakte doktoren.  Modellen utviklet i avhandlingen kan implementeres i alle prosjekt-baserte industrier.

Høres dette interessant ut? Bedrifter som er interesserte i å tilpasse og implementere den nyutviklede modellen i sine arbeidsprosesser, kan ta kontakt med doktor Kristina Kjersem: kristina.kjersem@moreforsking.no.
 
Bildetekst:  
Møreforsker og nybakt doktor i logistikk Kristina Kjersem har utviklet en modell for organisering og styring som kan forbedre både prosess og resultat  i prosjekt-baserte industrier.
 

Fakta: 
Kristina Kjersem har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Molde. Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært professor Jan Emblemsvåg, Første Amanuensis ved NTNU Ålesund. Co-veiledere: Professorstipendiat Lise L. Halse and Første Amanuensis Bjørn Guvåg ved Høgskolen i Molde.