Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvordan kan marine servicetilbydere planlegge best mulig på tross av ...

Marlog_Abyss.1 _litejpg.jpg

Hvordan kan marine servicetilbydere planlegge best mulig på tross av usikkerhetsfaktorer?

Abyss har over mange år arbeidet med utviklingen av robuste planer for å opprettholde et høyt servicenivå for sine kunder innen akvakultur. Nå låner de analytisk og systematisk forskerkompetanse innen logistikk og planlegging fra Møreforsking for å bli enda bedre.

Sjøbaserte oppdrettsanlegg har behov for en rekke operative tjenester ut over oppgavene og kompetansen som ligger til den daglige driften. Det kan være behov for rengjøring av merdene, reparasjoner eller å gjøre undersøkelser av anlegget med undervannskamera eller dykker. Dette arbeidet krever servicefartøy med kompetent personell og utstyr. Det er slike tjenester Abyss utfører.

Strategiske valg i daglig drift

Abyss er en av landets største leverandør av maritime servicetjenester til havbruk. Når de skal planlegge sine operasjoner, må de ta strategiske beslutninger knyttet til fartøysflåtens kapasitet – hvilke fartøy kan være hvor når, og hvilke seilingsruter er mest gunstige. Planene som legges må baseres på et bredt sett av planforutsetninger, hvor flere av variablene er usikre.

Fleksibilitet og kvalitet

Spørsmålet er: Hvor mye forandring i planforutsetningene tåler planen før man bør re-planlegge? Flere av avgjørelsene som planen baseres på, kan ikke omgjøres raskt. Dilemmaet er ofte å:
a) beholde en plan som ikke passer – Det kan få mange konsekvenser. Eller å
b) gjøre om på planene – Det kan gi merkostnader.
I tillegg er det ofte begrensninger på hva man kan re-planlegge.  

Best mulig – uansett

Å finne balansen mellom en plan som tåler forandringer og hvor mye man tillater å re-planlegge er nødvendig. Og det er målet for samarbeidet mellom Abyss og Møreforsking. Sammen skal de studere og kartlegge planleggingsprosessen med mål om å identifisere tiltak som videre kan styrke Abyss evne til å håndtere usikkerhet.

- Vi er glade for å kunne bidra med vår kompetanse og erfaring inn i Abyss sitt spennende utviklingsarbeid, sier prosjektleder Even Molland i Møreforsking.
Resultatene fra dette forprosjektet er planlagt tatt videre i et hovedprosjekt. Målet er å utvikle et data-drevet beslutningsstøtteverktøy.

Forskningslaget består av prosjektleder Even Molland, Tore Tomasgard og Mohamed Ben Ahmed. Administrativt ansvarlig i prosjektet er Bjarne Ytrøy hos Abyss.

Prosjektet er delvis finansiert av Regionalt Forskningsfond (RFF)