Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

To nye medarbeidere

nye ansatte juni211.jpg

To nye medarbeidere

Vi ønsker to nye medarbeidere velkommen til Møreforsking. Marit Bishop er ny prosjektøkonom, og Per Solibakke er ny forsker i logistikkgruppa. Flinke folk som vi er glade for å ha fått med på laget!

Marit Bishop er ny prosjektøkonom hos oss. Hun har bakgrunn som regnskapssjef i flere virksomheter, og har hatt flere sentrale stillinger i Norges Røde Kors’ engasjement i Midt-Østen og Afrika. Hun har sin master fra Université de Toulouse i Frankrike, med blant annet finans- og markedsanalyser og organisatoriske kulturer og ledelsesteorier som fag. Marit vil bistå i alle prosjektfaser i Møreforskings arbeid.

Per Sollibakke
er om bord som ny forsker i logistikkgruppen. Per har Bachelor i informatikk og master i industriell kjemi og bioteknologi. Han har faglig spesialisering innen materialkjemi, energiteknologi og fordypning i LCA analyser. Vår logistikkgruppe tilbyr ekspertise innen supply chain management, lean, operations research, prosjektbasert produksjon, forretningsmodeller, bærekraft og sirkulærøkonomi.