Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Startskudd for Forskningsledelse i Nordvest

StartskuddFNVII

Startskudd for Forskningsledelse i Nordvest

Forrige uke startet 24 spente og forventningsfulle forskere fra høyskolene og forskningsinstituttene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal på et lederutviklingsløp som er unikt i Norge. De møttes til den første av tre samlinger i utviklingsprogrammet ”Forskningsledelse i Nordvest”.

 
Dette er første gang det gjennomføres et felles og systematisk utviklingsprogram for forskningsledelse med deltagere fra flere fagmiljø og forskningsinstitusjoner i Norge. Møreforsking har tatt initiativet til programmet, som har deltagere fra Høgskolene i Molde, Ålesund, Volda, Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking, Møreforsking og Norges Forskningsråd. Hvem som deltar finner du her.
 
Utvikling av gode forskningsmiljøer stiller store krav til ledelse og bygging av velfungerende forskerteam. Lederprogrammet som nå er satt i gang, har som mål å utvikle personer som kan fylle rollen som operative, faglige forsknings- eller gruppeledere, og som kan arbeide systematisk med å utvikle gode forskningsmiljøer og drive strategisk forskningsledelse.
 
Gjennom programmet bygges det også sterkere nettverk mellom forsknings- og fagmiljøene på Nordvestlandet. Det  kan åpne nye muligheter for både næringsliv, offentlig sektor og andre brukere av forsking i regionen. Fagmiljøene har mange felles utfordringer, men også mye å lære av hverandre. Flere interessante samarbeidsmuligheter mellom fagmiljøene forventes å bli avdekket underveis i programmet.
  
Søren Barlebo Rasmussen og Ole Steen Andersen fra Copenhagen Business School har det faglige ansvaret og står for gjennomføringen av programmet.  De har bred erfaring med ledelsesutvikling av forskningsledere ved danske universiteter, og har bygget opp og kjørt tilsvarende program i Danmark i 8 år.
 
Programmet har en brutto kostnadsramme på over 3 mill kr og representerer et stort løft både for Møreforsking og de institusjonene som deltar. Forskningsrådet har bidratt med finansiering av programmet og deltar også med egne kandidater.
 
Nærmere opplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til Møreforsking ved direktør Roar Tobro.