Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nye analyser fra NyFrakt

NyFraktII

Nye analyser fra NyFrakt

To nye rapporter med analyse av kystfrakteflåten, havner og varestrømmer foreligger fra Møreforsking Molde.

 
Styret i Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) organiserte i 2007 et konsortium med til sammen 19 bedrifter og organisasjoner, som søkte tilskudd fra Forskningsrådets MAROFF-program til gjennomføring av NyFrakt-prosjektet for fornying av kystfrakteflåten. Grunnlaget for søknaden var et forprosjekt for FR som ble avsluttet i januar 2007 - dokumentert gjennom Møreforsking sin rapport M0701 "Fornyelse av kystfrakteflåten".
 
Målet for NyFraktprosjektet er å utrede nye fartøyskonsept som kan inngå i en moderne kystlogistikk, tilpasset framtidige varestrømmer og havnestruktur, som kan danne grunnlag for en fornyingsprosess. Møreforsking Molde har hatt ansvaret for logistikkanalysene i prosjektet og resultater fra analysene er presentert i de to delrapportene "Analyse av kystfrakteflåten" (M0901) og "Havner og varestrømmer" (M0902).