Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny doktor i Møreforsking

disputas Ben mars 15.jpg

Ny doktor i Møreforsking

Vi er stolte av å kunne meddele at Mohamed Ben Ahmed i dag har forsvart sin doktorgradsavhandling "Analysis of integrated planning models in logistics" ved Høgskolen i Molde. Mohamed besto disputasen med glans – Nå har vi en fersk og fornøyd doktor i logistikk!

Møreforsker Mohamed Ben Ahmed fullførte nylig sin doktorgradsavhandling knyttet til analyse av integrerte planleggingsmodeller i logistikk. Doktorgradsarbeidet har vært drevet av et ønske om å ta opp reelle problemer og utfordringer. Det har innebært å utforske nye tilnærminger til
  • Å håndtere komplekse forsyningskjeder
  • Å utvikle innovative teknologier for å forbedre logistikkoperasjoner
  • Å analysere de økonomiske konsekvensene av transportsystemer

Hvordan optimalisere logistikkprosesser?

Han har fokusert på bruk av matematiske modeller og algoritmer for å optimalisere logistikkprosesser på tvers av ulike stadier i forsyningskjeden. I oppgaven sin har han utforsket fordelene med integrerte planleggingsmodeller, inkludert reduserte kostnader, økt effektivitet og bedre beslutninger. Og i dag gjennomførte han altså prøveforelesningen «Models and solutions for Last mile delivery problems [...]»

Gir verdifull innsikt

Hans funn gir verdifull innsikt i best utforming og bruk av integrerte planleggingsmodeller for å forbedre logistikkoperasjoner og dermed også resultatene til aktørene i verdikjeden.
- Mohamed har gjennom sin forskning bidratt til logistikkfeltet og fremhevet viktigheten av datadrevet beslutningstaking og optimering i moderne logistikkoperasjoner. Mohameds forskning bidrar slik til å fremme kunnskap og forståelse innenfor  fagfeltet,  gjennom utvikling av nye metoder, nye tilnærminger for å adressere logistiskk-utfordringer og gjennom empirisk forskning for å teste eksisterende metoder, kommenterer forskningsleder i Møreforsking, Tore Tomasgaard. 

Kan hjelpe aktører i logistiske verdikjeder

Resultatene av doktorgradsforskningen hans kan anvendes i en rekke bransjer og sektorer. For eksempel kan forskning innen logistisk verdikjedestyring bidra til utviklingen av mer effektive og bærekraftige transportsystemer eller forbedre styringen av lager- og distribusjonsnettverk.

Ben forsvarte doktorgradsavhandlingen sin foran professor Claudia Archetti, ESSEC Business School, Paris, Frankrike professor Jesper Larsen, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark og førsteamanuensis Johan Oppen, Høgskolen i Molde.

Disputasen ble ledet av professor Harald M.Hjelle, Høgskolen i Molde. Veiledere i arbeidet har vært professor Lars Magnus Hvattum, Høgskolen i Molde (hovedveileder) og professor Arild Hoff, Høgskolen i Molde (medveileder).

Mohamed Ben Ahmed (33) kommer fra Monastir, Tunisia. Han har "Diplôme d'Ingénieur" i Industrial Engineering fra National Engineering School of Tunis, Tunisia, 2013. Hans doktorgradsarbeid er finansiert av Norges forskningsråd. Han jobber som forsker i logistikkgruppen ved Møreforsking.