Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvem skal gjøre hva når – og hvor bra blir det?

career-path-choices-organization.jpg

Hvem skal gjøre hva når – og hvor bra blir det?

Hvordan vet en kommune at arbeidsgangen er god nok og effektiv nok i skogen av digitale systemer? Møreforsking skal bistå Kristiansund kommune med å etablere et planleggingsverktøy som skal sikre gode og effektive tjenester til innbyggerne.

Kristiansund kommune er i gang med et omfattende arbeid med å digitalisere virksomheten i kommunen. 

- Ja, det ser vi som helt nødvendig for å møte framtidens utfordringer, kommenterer Rita Nerland, som er digitaliseringskoordinator i Kristiansund kommune.
- Vi må sikre at vi tilbyr innbyggerne gode tjenester på en kostnadseffektiv måte – mest mulig ut av hver skattekrone. Vi er derfor glad for å få bistand fra Møreforsking. Nå skal vi gå systematisk til verks for å strømlinjeforme kommunens arbeidsflyt. Ambisjonen er å kunne tilby et moderne og innbyggerfokusert oppgavesystem i løpet av året.

Kommunens nye digitale systemer vil ha oppgavehåndtering som et viktig rød tråd. Oppgavesystemet skal blant annet legge til rette for sporbarhet, kvalitetskontroll, samhandling, en (og bare en) versjon av samme oppgave, og at den som har meldt inn oppgaven får tilbakemelding. Systemet skal samtidig fungere som et booking- og reservasjonssystem for personer, lokaler, teknisk utstyr og andre ressurser, for møter og andre store og små arrangementer i kommunal regi.

- Dette er rett i vår bane, sier forsker Johan Oppen i Møreforskings logistikkgruppe.
Vi skal blant annet undersøke hvordan kobling av oppgaver til ressurser kan gjøres best mulig. Målet er at det skal kunne skje automatisk.

Oppen skal sammen med kollega Diana Santalova i Møreforsking bistå kommunen i arbeidet med å beskrive, modellere og løse planleggingsutfordringene. Forskningsarbeidet får støtte gjennom ordningen MobPro via Forskningsrådet og Møre og Romsdal Fylkeskommune.