Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Viste Fasadeprodukter muligheter for effektivisering

IMG_5647.JPG

Viste Fasadeprodukter muligheter for effektivisering

Bedriften HD Solskjerming AS/Fasadeprodukter har fått hjelp til å forbedre sin produksjonslinje. Verdistrømanalyse er blant verktøyene vi har brukt. Gjennom prosessen har kunden fått viktig ny innsikt og kan ta grep for mer effektiv bruk av tid og ressurser. Metodikken kan brukes på alle slags fagområder i arbeidslivet.

Kunne bedriften gjøre grep for å jobbe smartere? Det var utgangspunktet for dette samarbeidet mellom produksjonsbedrift og våre forskere med spesialfelt verdikjeder og logistikk. 
 
- Samarbeidet har vært svært givende, sier Gudbjørg Løvold, HMSK-leder (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) i HD Solskjerming as/Fasadeprodukter i Molde. (bildet)
- Ett viktig suksesskriterie for oss som bedrift i dette prosjektet er at vi har vært villig til å se på egen drift, og så har vi jobbet oss grundig gjennom analysene, steg for steg, understreker hun.
- Det krever engasjement og ressurser, men vi har hatt god veiledning og støtte fra Møreforsking. 
 
 
Verdistrømsanalyse
Verdistrømsanalysen av  kundens produksjonslinje for solskjerming ga kunnskap som kom direkte til nytte i planleggingen av ombygging av produksjonen og oppsett av ny produksjonslinje.

Hva har oppdragsgiver gjort seg av læring?
-         Dette var svært nyttig, kommenterer Gudbjørg Løvold.
-         Analysearbeidet som Møreforsking utførte ga oss ny innsikt i produksjonen vår. Det var interessant å få et større overblikk og annet perspektiv på det vi driver med. Vi ser også at tankesettet fra verdistrømsanalyse er lett overførbart til andre deler av bedriften, så nå leter vi etter unødvendigheter i flere avdelinger, og ikke bare i screen-produksjon, forteller Gudbjørg.


Innkjøpsanalyse
Møreforsking gjennomførte også en innkjøpsanalyse som ga kunden en tydeligere oversikt over innkjøpsaktiviteter og ulike taktikker  som er i bruk. Slik kunne også dette arbeidet strømlinjeformes ytterligere.
 
-         Innkjøpsanalysen synliggjorde spesielt hvilken gevinst vi vil ha av å standardisere vårt sortiment i større grad. Analysen ga også ideer til nye fremtidige prosjekt, blant annet bærekraftig produksjon. Vi vil nå for eksempel se nærmere på  mulighetene for gjenbruk av enkelte typer avfall.
 
 Forskerteamet fra Møreforsking Molde under observasjoner i produksjonsmiljøet hos HD Solskjerming as. 
 
 
Nært samarbeid
Møreforsking har hatt stor nytte av samarbeidet med HD Solskjerming as.
- Samarbeidet har vært veldig lærerikt også for vårt prosjektteam, kommenterer Møreforskings prosjektleder Kristina Kjersem.
- En av suksessfaktorene har vært at bedriften har tatt seg tid til forskningen og har levert det de skulle  god tid. De har tatt oppgavene de fikk fra oss på alvor og de har jobbet strukturert og målrettet. Vi ser frem til et mulig større forskningsprosjekt der vi kan se nærmere på bærekraft og sirkulær økonomi, kommenterer Kristina.  
 
Hvilke konkrete resultater ser kunden på kort og lengre sikt?
Gudbjørg Løvold svarer:
•             Vi overfører prinsipper fra verdistrømsanalyse til flere områder
•             Innkjøp er et eget fag, og vi vurderer å utvide stab med egen innkjøpsfunksjon
•             Positiv effekt i miljøet av å «bli studert/studere seg selv med kyndig veiledning».