Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Lær mer om EU-forskning

Lær mer om EU-forskning

EU sitt rammeprogram for forskning kan gi store muligheter for bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal. Forskingsrådet inviterer til informasjonsmøte for bedrifter og forskere i Molde og Ålesund, 2. og 3. september

 
Forskningsrådet arrangerer den 2. og 3. september informasjonsmøte i Molde og Ålesund om de muligheter som finnes for norske bedrifter og forskere i EUs forskningsprogrammer.  Dette er første gang Forskningsrådet arrangererer  informasjonsmøter om EU-forskningen i Møre og Romsdal.
 
Det er lagt opp til et spennende program som er godt tilpasset regionalt næringsliv og  forsknings- og utdanningsmiljøene i regionen.  Det er bl.a. lagt opp til en fyldig presentasjon av de mulighetene som finnes for maritime- og marine næringer, fornybar energi og samfunnsforskning.  Forskningsrådet stiller med foredragsholdere som til daglig jobber i tett dialog med de ulike forskningssatsingene i EU-systemet.
 
Sett allerede nå av en av datoene, 2. september (Molde) eller 3. september (Ålesund).  Endelig program med påmelingslink legges ut i begynnelsen av august.
 
Evt. spørsmålkan rettes til:
 
Arthur Almestad, Forskningsrådet i Møre og Romsdal
 
tlf. 918 34 137 eller e-post aal@forskningsrådet.no