Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

BIDRAR I NYSTARTA TENKETANK

tenkikuben_lite.jpg

BIDRAR I NYSTARTA TENKETANK

TenkiKuben er en nystarta tenketank for medlemmer av klyngeprogrammet NCE iKuben i Molde. Her vil de utnytte kompetansen og tankesettet til ansatte under 35 i medlemsbedriftene. Møreforsking deltar i den aller første runden med vår spesialist i industriell økologi, Jon Halfdanarson

Tenketanken skal stimulere til langsiktig, kreativ tenkning og være en arena der globale megatrender som digitalisering, muliggjørende teknologier, bærekraft og sirkulær økonomi, klima og miljø, blir satt på dagsorden. Formålet til tenketanken er å generere ny tenkning og stille spørsmål og utfordre deltakervirksomhetene på temaer som er viktige for fremtidig konkurransekraft.
 
- Det er positivt å utfordre de ansatte til nytenking på tvers av fagdisipliner. Det er måten vi liker å jobbe på, sier forskningsleder Gabriele Hofinger Jünge i Møreforsking.
- Med unge flinke fagfolk på felt så ulike som kommunal og fylkeskommunal utvikling, robotteknologi , materialteknikk og programvare, og en arena fri for praktiske og teoretiske begrensninger, er jeg sikker på at spennende ideer og gode meningsbrytninger vil skje. Vi ser frem til hva TenkiKuben-arrangementene vil avstedkomme.

 
Industriell økonomi

Møreforskings Jon Halfdanarson har en mastergrad i industriell økologi fra NTNU, med spesialisering innen miljøanalyse og bærekraft. Hos Møreforsking jobber Jon hovedsakelig med miljøanalyseverktøyet livssyklusanalyse (LCA), både direkte i samarbeid med lokal industri, og som deltager i større forskningsprosjekter.
 

Perspektiv

Selv om deltagerne i tenketanken er i forskjellige industrier, er utfordringene de samme: 
Hvordan digitalisere på måter som skaper økt lønnsomhet? 
Hvordan kan fokus på bærekraft bidra til økt lønnsomhet? 
Hvordan utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder?

 
NCE iKuben 

NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. De har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. I iKuben møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter i ulike bransjer for å dele kunnskap og erfaringer. 
Molde kommune  Møre og Romsdal fylkeskommune  Making View A/S TIBE Reklamebyrå  Axess Group  Brunvoll AS  Astero As Hycast Sunndalsøra.