Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal få til mer gjenbruk i offentlig sektor

Illustrasjonsfoto_Sølvi W Normannsen.jpg

Skal få til mer gjenbruk i offentlig sektor

Offentlig sektor forvalter store mengder materiell. Hvor godt utnyttes ressursene? Og greier man å bruke sirkulærøkonomi i arbeidet? Potensialet for økonomiske og miljømessige gevinster er store. Et regionalt forskningsprosjekt skal bygge ny kunnskap og vise Molde kommune vei.

I forbindelse med operasjonalisering av Smart Molde-programmet, har Molde kommune sett på en rekke muligheter for å jobbe «smartere». En av utfordringene som ble avdekket er kommunens forvaltning av møbler og inventar, og spesielt mangel på oversikt over hva som finnes og muligheter for gjenbruk for disse ressursene.
Dahl Kontor AS har tidligere gjennomført et prosjekt sammen med Møreforsking, der de så på muligheten for mer gjenbruk og ombruk av kontormøbler. I en workshop på ProtoMore kom leder i Dahl Kontor, May Britt Solheim, opp med ideen om å bygge kunnskap om sirkulærøkonomi gjennom å se nærmere på mulighetene for gjenbruk og ombruk for Molde kommunes beholdning av kontormøbler.

Med dette bakteppet har Møreforsking, Molde kommune (Smart Molde-programmet) og Dahl Kontor søkt og fått støtte fra Regionalt Forskningsfond til å gjennomføre prosjektet “Sirkulærøkonomi I praksis: Gjenbruk og bærekraftig offentlig innkjøp av møbler i kommunal sektor”.
- For at Molde kommune skal jobbe innovativt med bærekraft, må blant annet kunnskap om sirkulærøkonomi bygges både i kommunen og i samfunnet for øvrig, kommenterer Mette Jane Holand, Innovasjons- og endringsguide i Molde Kommune.
- Vi ønsker å bygge kunnskap om hvordan drive godt innovasjonsarbeid. Et praktisk prosjekt som dette bidrar til akkurat det.

Hovedmålet i forskningsprosjektet er å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune.
- Her er det muligheter for å hente betydelige økonomiske og miljømessige gevinster, sier May Britt Solheim.
- Det viser grove estimater på hvilke ressurser som står ubrukte og med potensiale for gjenbruk og ombruk.  

Arbeidet skal bidra til at kommunen sparer kostnader og samtidig kan redusere miljøfotavtrykket sitt.

- Dette kan de få til gjennom ombruk, gjenbruk og redusert innkjøp av nye møbler og inventar, forteller prosjektleder Mikhail Shlopak hos Møreforsking.
- Vi vil utvikle et verktøy som dekker behovet for å kartlegge ressurser etter riktige kriterier og deretter koble dette med behov og muligheter for gjenbruk.

For å kunne oppnå dette målet må prosjektet svare på følgende forskningsspørsmål: 
1)   Hvordan skaffe oversikt over hvilke ressurser som finnes og deres tilstand? 
2)   Hvordan koble konkrete behov med allerede tilgjengelige ressurser? 
3)   Hvordan estimere potensielle miljøbesparelser ved hjelp av gjenbruk og ombruk av ressurser?

- Vi ser frem til samarbeidet og gevinstene dette vil gi. Arbeidet støtter opp under Smart Molde strategien, kommenterer Molde kommunes Mette Holand.
- Vi ønsker også å bidra, gjennom dette prosjektet, til å vise frem de resultatene vi finner innen sirkulær økonomi. Vi håper at både offentlige og private aktører vil finne dette prosjektet interessant, slik at vi sammen kan ta steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Fakta:
Tittel: Sirkulærøkonomi i praksis: Gjenbruk og bærekraftig offentlig innkjøp av møbler i kommunal sektor
Finansiering: Forskningsprosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond (RFF).
Partnere: Molde kommune er prosjekteier. Prosjektpartnere er Dahl Kontor AS og Møreforsking. Prosjektleder er Møreforskings Mikhail Shlopak.
Oppstart: 16. juni. Avslutning: juni 2021.
 
Bildet er kun illustrasjonsfoto. Foto av Sølvi S Normannsen.