Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vi har kartlagt klimaavtrykket for landbasert lakseoppdrett

lca Salmon E.jpg

Vi har kartlagt klimaavtrykket for landbasert lakseoppdrett

Salmon Evolution forbereder storskala lakseoppdrett på land. Som et ledd i ambisjonen om å produsere laks på mest mulig bærekraftig måte, har vi gjennomført en livssyklusanalyse som beskriver klimafotavtrykket til produksjonen deres. Resultatet gir kunden et verktøy til god innsikt og oversikt i hvordan ulike parametere endrer karbonavtrykket.

Salmon Evolution er i ferd med å bygge et av Europas største oppdrettsanlegg på land på Indre Harøy i Romsdal. Det ferdige anlegget som skal produsere laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi ha en årlig kapasitet på 36 000 tonn. Dette ønsker de å gjøre så miljøvennlig som mulig.
 
Verktøy gir innsikt
Møreforsking har bidratt til å undersøke karbonfotavtrykket til Salmon Evolutions kommende landbaserte fiskeoppdrett. Vi har gjennomført en livssyklusanalyse der alle de viktigste innsatsfaktorer er regnet med, inkludert materialer og energiforbruk. Hovedleveransen består av et verktøy, som Salmon Evolution kan benytte til å endre ulike parametere ved produksjonen sin, for å se hvordan dette slår ut på totalt karbonfotavtrykk. I tillegg vil dette verktøyet være et godt grunnlag for å fortsette å oppdatere og gjøre analysen mer detaljert.
 
-  Gjennom dette prosjektet har vi fått demonstrert et verktøy som gjør at vi enklere kan skaffe oss oversikt over vårt eget klimafotavtrykk, og hvilke forhold som påvirker dette. Dette verktøyet vurderer vi å videreutvikle og bruke når vi stadig strekker oss etter å produsere og forsyne markedet med laks på mest mulig bærekraftig vis, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution (bildet under).
 
Artikkelen fortsetter under bildet.
 
 
 
Fôr og energiforbruk krever mest
De foreløpige resultatene viser som forventet at fôr, og energiforbruk i produksjonen i form av elektrisitet, står for den største delen av karbonfotavtrykket. Videre viser de foreløpige resultatene at Salmon Evolutions landbaserte produksjon av laks har et meget konkurransedyktig karbonfotavtrykk sammenlignet med studier gjort av anlegg som bruker RAS-teknologi (Recirculation Aquaculture Systems).
 
Møreforsker Jon Halfdanarson og Nina Pedreira Kvalheim (begge innfelt i toppbildet) har bidratt inn i prosjektet. Halfdanarson har vært prosjektleder.
 
- Det har vært spennende å få lov til å komme inn i en nyoppstartet bedrift som er så fremoverlent, og å jobbe på denne måten, kommenterer Halfdanarson.
- Salmon Evolution viser at de mener alvor når de sier at de er opptatt av å ha et best mulig miljøfotavtrykk. 

Forskningsprosjektet er et MobiliseringsProsjekt (såkalt MobPro) finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, og ble gjennomført våren 2020.
 
 
lca Salmon E.jpg

Vi har kartlagt klimaavtrykket for landbasert lakseoppdrett

Salmon Evolution forbereder storskala lakseoppdrett på land. Som et ledd i ambisjonen om å produsere laks på mest mulig bærekraftig måte, har vi gjennomført en livssyklusanalyse som beskriver klimafotavtrykket til produksjonen deres. Resultatet gir kunden et verktøy til god innsikt og oversikt i hvordan ulike parametere endrer karbonavtrykket.

Salmon Evolution er i ferd med å bygge et av Europas største oppdrettsanlegg på land på Indre Harøy i Romsdal. Det ferdige anlegget som skal produsere laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi ha en årlig kapasitet på 36 000 tonn. Dette ønsker de å gjøre så miljøvennlig som mulig.
 
Verktøy gir innsikt
Møreforsking har bidratt til å undersøke karbonfotavtrykket til Salmon Evolutions kommende landbaserte fiskeoppdrett. Vi har gjennomført en livssyklusanalyse der alle de viktigste innsatsfaktorer er regnet med, inkludert materialer og energiforbruk. Hovedleveransen består av et verktøy, som Salmon Evolution kan benytte til å endre ulike parametere ved produksjonen sin, for å se hvordan dette slår ut på totalt karbonfotavtrykk. I tillegg vil dette verktøyet være et godt grunnlag for å fortsette å oppdatere og gjøre analysen mer detaljert.
 
-  Gjennom dette prosjektet har vi fått demonstrert et verktøy som gjør at vi enklere kan skaffe oss oversikt over vårt eget klimafotavtrykk, og hvilke forhold som påvirker dette. Dette verktøyet vurderer vi å videreutvikle og bruke når vi stadig strekker oss etter å produsere og forsyne markedet med laks på mest mulig bærekraftig vis, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution (bildet under).
 
Artikkelen fortsetter under bildet.
 
 
 
Fôr og energiforbruk krever mest
De foreløpige resultatene viser som forventet at fôr, og energiforbruk i produksjonen i form av elektrisitet, står for den største delen av karbonfotavtrykket. Videre viser de foreløpige resultatene at Salmon Evolutions landbaserte produksjon av laks har et meget konkurransedyktig karbonfotavtrykk sammenlignet med studier gjort av anlegg som bruker RAS-teknologi (Recirculation Aquaculture Systems).
 
Møreforsker Jon Halfdanarson og Nina Pedreira Kvalheim (begge innfelt i toppbildet) har bidratt inn i prosjektet. Halfdanarson har vært prosjektleder.
 
- Det har vært spennende å få lov til å komme inn i en nyoppstartet bedrift som er så fremoverlent, og å jobbe på denne måten, kommenterer Halfdanarson.
- Salmon Evolution viser at de mener alvor når de sier at de er opptatt av å ha et best mulig miljøfotavtrykk. 

Forskningsprosjektet er et MobiliseringsProsjekt (såkalt MobPro) finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, og ble gjennomført våren 2020.