Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Disputerer om verdikjedestyring og konflikter i reiselivsbransjen

Deodat disputering collage.jpg

Disputerer om verdikjedestyring og konflikter i reiselivsbransjen

Der oppstår ofte konflikter mellom ulike virksomheter som leverer tjenester innen turisme. Dette gjør samarbeid mindre effektive, og potensielt også tjenestene dårligere. Forsker i Møreforsking, Deodat Mwesiumo, forsvarte i dag sin doktorgrad med dette som tema. Han foreslår ulike tiltak som kan styrke samarbeidet og redusere konfliktnivået.

Deodat Mwesiumo (34) har de fire siste årene studert hvordan styring av verdikjeder, og ledelse av viktige prosesser og aktiviteter kan ha innvirkning på samarbeid mellom ulike aktører og kvaliteten på tjenestene levert. I dag forsvarte han sin doktorgrasavhandling. Reiselivsaktører har mye å hente både på lønnsomhet og bærekraft, er hans funn. 
 
Verdifulle funn
Funnene i studien har både praktisk og teoretisk relevans. Teoretisk bidrar avhandlingen med å forklare og vise hvordan detaljerte kontrakter kan bidra til å redusere konflikter mellom samarbeidspartnere. Praktisk sett gir studien veiledning til ledere i reiselivsbransjen om hvordan redusere konflikter ved å understreke rettferdighet og fleksibilitet, og ved å unngå misbruk av makt. Forskningsfunnene har blant annet blitt publisert i meritterende internasjonale journaler inkludert Journal of Travel Research, Tourism Management, Tourism Review, og Current Issues in Tourism.
 
Givende reise
- Det å produsere noe som er relevant både akademisk og praktisk krever hardt arbeid, kreativitet og utholdenhet, kommenterer Deodat.
- Kombinasjonen av kurs, konferanser, forsking, og nettverksskapning som jeg imidlertid gjort prosessen til en utrolig verdifull opplevelse. Jeg har lært mye om reiselivsledelse, data analyse, problemløsning, presentasjonsferdigheter, nettverksskapning og prosjektledelse, men jeg har også lært om viktigheten av både «harde» og «myke» ferdigheter - at det å forske er noe en gjør med både hode og sjel. 
Og hvor går veien videre etter doktorgradsforskningen? 
- Ett forskningsprosjekt jeg drømmer om er å se nærmere på gode måter å utvikle og lede reiselivsbedrifter som utvikler og markedsfører felles produkter, sier han. 
 
Relasjoner mellom bedrifter
Deodat ser på doktorgradsavhandlingen som en begynnelse på en livslang forskningsreise. Det å opprettholde relasjoner mellom bedrifter i verdikjeder er et viktig tema, ikke bare for reiselivsbransjen, mener han.
- Det vil for eksempel være nyttig å utforske andre interessante spørsmål knyttet til relasjoner mellom andre typer bedrifter i verdikjeder, sett opp mot tema som risikostyring, lønnsomhet og ikke minst bærekraft. 
 
Spesialister på forskning innen transport og logistikk
Deodat er født i Tanzania, er til daglig forsker ved Møreforsking Molde. 
- Møreforsking er en spennende arbeidsplass som passer bra med min bakgrunn, mener han.
- Møreforsking Molde er en nasjonal aktør på forskning innen transport og logistikk, blant annet. Her har jeg mulighet til å praktisere det jeg har lært om logistikk under master og doktorgradsutdanningen min ved Høgskolen i Molde, men også de andre utdanningene jeg har fra NHH og Harstad. Her bruker jeg den kunnskapen til å hjelpe kunder. Samtid lærer jeg mye av hyggelige og dyktige kollegaer.