Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bruker kunnskap fra forskning for å bli bedre

utvalg1_lite.jpg

Bruker kunnskap fra forskning for å bli bedre

Hvordan effektivisere produksjon uten å jobbe fortere? Svaret er: Jobbe smartere. Sammen jobber Møreforsking med HD Solkjerming AS for å identifisere forbedringspunkter i verdikjeden.

Det kunden ønsker, er å forkorte tiden fra en ordre mottas til leveringen av produkter (såkalt ledetid) og øke presisjonen på leveransene. Møreforsking Molde AS har solid fagkunnskap i verdikjedeanalyse og produksjonsplanlegging, og har lang erfaring fra lignende prosjekter.

Nyttig metodikk og erfaring
- Erfaring fra både prosjektplanlegging, lean og verdikjedeanalyser kommer godt med i slikt arbeid, kommenterer prosjektleder Deodat Edward Mwesiumo, forsker i logistikk.

- Tankesettet og metodikken har vi tidligere anvendt innenfor blant annet skipsbygging, offentlig sektor og andre produksjonsbedrifter med kundetilpassete produkter

Når de når analyserer dagens situasjon, kan de sammen utvikle bedre planleggingsmetoder.

Verdistrømanalyse
- Vi angriper caset gjennom verdistrømanalyse, forteller prosjektlederen i Møreforsking.
- Dette er et verktøy for å visualisere flyten av materialer og informasjon i verdistrømmen, og gjennom dette identifiserer vi verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter. Og de identifiserer flaskehalser og variasjoner i produksjonsprosessen som påvirker den avtalte ledetiden. 
 
Forskningsbasert innovasjon
Samarbeidet mellom MF og HD Solskjerming AS ble gjort mulig gjennom programmet for forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) som er finansiert av Forskningsrådet. Programmet skal bidra til omstillingsdyktige regioner og velfungerende næringsmiljøer gis tilgang til relevant kompetanse. Programmet følger opp Forskningsrådets innovasjonsstrategi, særlig i arbeidet med å mobilisere nye aktører og i å styrke samarbeidet mellom universitet og høyskoler og næringsliv.

- Dette er et spennende prosjekt for oss, og vi er svært glade for at vi kan benytte Møreforskning sin kompetanse i vårt kvalitetsarbeid, sier daglig leder Frode Hjellset.
 
Forventede resultate
- Vi forventer å finne forbedringsområder som kan hjelpe bedriften med å forkorte ledetiden fra 6 uker til 3 uker for alle screenproduktene, kommenterer Deodat.
 
Ved å gjennomføre lignende forbedringsprosjekt kunne andre lignende kunder fått mulighet til å identifisere verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter.


Ser allerede mereffekt
- Målsettingen er jo knyttet til en definert produksjonslinje, men det er særdeles hyggelig å registrere at ansatte i andre deler av organisasjonen også synes dette er spennende og kommer med forslag til hvordan eget område kan forbedres og effektiviseres. Allerede i startfasen kan vi konstatere at prosjektet har gitt positive effekter også ut over det vi kunne forvente og ut over fokusområdet som er Screenproduksjon.