Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Mulig med sirkulærøkonomi i møbel?

Dahl kontor og Møreforsking.jpg

Mulig med sirkulærøkonomi i møbel?

Er det mulig å designe en bærekraftig sirkulær forretningsmodell som øker verdi både for møbelforhandler, samfunnet og miljøet? Det har vi forsket på sammen med vår kunde Dahl Kontor.

I prosjektet Møbelforhandler 2.0 analyserte Møreforsking både forretningsprosesser og forsyningskjeden til Dahl Kontor. Vi kartla også dagens forretningsmodell. Sammen med Dahl Kontor jobbet vi også med å designe en fremtidig bærekraftig sirkulær forretningsmodell. Til det tok vi i bruk rammeverk som «Triple Layered Business Model Canvas» og «Value Uncaptured». Hovedvekten i den nye forretningsmodellen ble lagt på gjenbruk og ombruk («repurposing») av eksisterende møbler og inventar hos Dahl Kontors kunder – ting som per i dag ofte kastes.

«Nyttig å se nytt på oss selv»
- Dette prosjektet avdekket konkrete muligheter for sirkulærøkonomisk gevinst, sier May Britt Solheim, daglig leder i Dahl Kontor AS
- Vi fant også positive miljøeffekter ved å koble den kompetansen som finnes hos møbelforhandleren; for eksempel forståelse av kundebehov og hvordan best fylle disse; med uutnyttede ressurser av møbler og inventar.

Testet ut gjenbruk av kontormøbler
I forbindelse med ombygging av Møreforsking Moldes egne kontorlokaler gjennomførte vi i tillegg en liten pilot. Ved å gjenbruke både bordplater og bein fra tre gamle bord fra lunsjrommet fikk vi et nytt, tiltrengt møteromsbord (bildet). Beregninger viser at denne løsningen ga en miljøbesparelse på ca. 50 kg CO2-ekvivalenter, sammenlignet med nyproduksjon og transport av et nytt møteromsbord av tilsvarende størrelse fra Litauen.

Overrasket over miljøgevinstene
- Etter å ha gjennomført forprosjektet “Møbelforhandler 2.0” ble vi overrasket over hvor store miljøgevinster et firma kan oppnå ved å skaffe seg god oversikt over hvilke møbler de har til overs, hvilke behov de har for fremtiden, og hvordan disse møblene kan brukes på kreative og nye måter, konkluderer May Britt Solheim.
- Det ligger store muligheter i å vurdere endringer i forretningsmodell og nye sirkulærøkonomiske gevinster, sier prosjektleder Mikhail Shlopak hos Møreforsking.

- Vi er glade for å kunne bidra til mer bærekraft og samtidig nye forretningsmuligheter for Dahl Kontor.
Forskningsprosjektet er et mobiliseringsprosjekt, finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Bildet: May Britt Solheim , daglig leder Dahl Kontor, sammen med Lage Lyche, leder Møreforsking Molde, og Møreforskings prosjektleder Mikhail Shlopak. (foto: Møreforsking)