Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal utvikle algoritmer for ny skytjeneste

PastedGraphic-2.jpg

Skal utvikle algoritmer for ny skytjeneste

Bortimot en av tre lastebiler kjører til enhver tid med tomt lasterom. En ny skytjeneste skal gjøre matching av fraktoppdrag lettere både for kunde og befrakter. Målet er færrest mulig returer uten last. Møreforsking bistår med å utvikle de sentrale algoritmene bak den nyskapende tjenesten.

Hvordan kan det ha seg at bortimot en av tre lastebiler kjører uten last? – Jo, i dag går nemlig mange transportoppdrag kun en vei, og returen til utgangspunktet går svært ofte uten nyttelast. Det vil bedriften Always Cargo fra Kristiansand gjøre noe med. 

Utnytte kapasiteten bedre
De har fått støtte fra Forskningsmobilisering Agder til et forprosjekt for å utvikle av en sky-løsning for formidling av fraktoppdrag. Målet er å redusere mengden kjøring uten last. Det vil de få til ved at transportørene lettere skal kunne finne vareeiere som har behov for transport samme vei som en planlagt retur. Kjernen i problemstillingen er nettopp denne matchingen som kobler behov for oppdrag og kapasitet på en effektiv måte. Always Cargos vil kvalitetssikre aktørene og matche behov med kapasitet. Ved hjelp av avanserte optimeringsmetoder skal den beste løsningen oppnås i en uforutsigbar og kompleks verden. Det er dette logistikkgruppa i Møreforsking skal bistå med å beskrive og løse. 

Grønt skifte
Tjenesten kan bidra til å redusere mengden tomkjøring. Det vil altså kunne gi lavere utslipp fra veitransporten og bedre samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse.  
 
Næringsnær forskning
Always Cargo har erfaring med transportsektoren og kjenner marked og behov godt, men trenger forskerhjelp for å finne og utvikle smarte løsninger som kan legge til rette for en effektiv matching av etterspørsel og ledig kapasitet.

- Vi ser frem til samarbeide med Møreforsking Molde som har spesiell kompetanse innen logistikk. Med hjelp av forskningskompetansen vil vi søke å finne alternative løsninger for å fylle opp ledig kapasitet, sier Birgith Rosseland, leder av Always Cargo 

Møreforskerne gleder seg til å gå i gang med arbeidet:
- Vi er veldig glade i slike logistikk-utfordringer i Møreforsking, sier Johan Oppen. Med vår kompetanse har vi mye å bidra med i slike problemstillinger, der et problem fra "den virkelige verden" som skal løses. Jeg er trygg på at vi kommer frem til gode løsninger, og at tjenesten vil kunne realiseres og bidra til store fordeler både for vareeiere, transportører, med miljø og samfunnsøkonomi som viktige ekstra gevinster.

Forprosjektet varer i et halvt år, og en del av arbeidet består i å legge til rette for et hovedprosjekt. Da vil løsningen kunne bli videreutviklet og så introdusert i markedet.
 
Bildet øverst:
Studenter fra UiA vant konkurranse for Crowdfunding-presentasjon, etter samarbeid med Always Cargo. Fra venstre professor Rotem Shneor fra UiA, Birgith Rosseland fra Always Cargo, Johanna Hagelueken og Justin Henning, studenter fra UiA, Runar Brøvig fra Innoventus Sør, Vår Lund fra EVA-senteret, Frode Braadland fra Innovasjon Norge.