Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Få prosjekt til å lykkes

collage fotojet 1.jpg

Få prosjekt til å lykkes

Hva kjennetegner god prosjektgjennomføring? Det er spørsmål forsker Gabriele H. Jünge kan bidra til å svare på. Møreforskeren hjelper bedrifter med å evaluerer og forbedre sine arbeidsprosesser.

Prosjekter er viktige i dagens forretningsverden og det finnes mange anbefalinger og "best practices" om hvordan man bør gjennomføre prosjekter. Ett av kriteriene som oftest blir trukket frem som en kritisk suksessfaktor, er en velfungerende planleggingsprosess hvor vi samler alt informasjon om prosjektets status samt forbereder teamet på det som skal fullføres
 
Kvaliteten ligger i detaljene
Som så ofte, kvaliteten ligger i detaljene. Det er ikke tilstrekkelig å si at man må ha en god planleggingsprosess; man må kunne definere hva man virkelig mener med det. Og man bør spørre seg: Hvordan gjør vi ting i dag? Og hvordan kan vi bli bedre?
 
Forsker på optimale prosesser
Gabriele H. Jünge er forskningsleder i Møreforsking Molde og er ansatt som doktorgradsstudent ved institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Hun har i flere år fulgt bedrifter her i regionen som følger en såkalt "Engineer-To-Order" (ETO) produksjonsform. Som navnet avslører, slike bedrifter utvikler og tegner komplekse løsninger basert på unike kundebehov. Kunden vet ofte ikke selv i en tidlig fase hvordan behovet kan løses. I den iterative samhandlingen mellom et stort nettverk av organisasjoner som deltar i prosjektet blir det ofte en utfordring å få tak i riktig og oppdatert informasjon om prosjektets status og hvordan beslutninger som tas vil påvirke fremdriften i prosjektet.
 
Vitenskapelige funn
I samarbeid med ti ETO-bedrifter har vi identifisert ni elementer som definerer rammene for en god planleggingsprosess som muliggjør bedre kontroll og oversikt over hele prosjektet.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen

(Illustrasjon: Ni tilretteleggende elementer for optimal prosjektgjennomføring)

 
Ved hjelp av en modenhetsmatrise kan bedriftene lett vurdere sin planleggingsprosess og få anbefalinger om hvordan forbedre de ulike områdene for å få en velfungerende prosjektgjennomføring. Funnene er publisert i form av en vitenskapelig fagartikkel i journalen «International  Journal of Managing Projects in Business». Artikkelen heter «Lean project planning and control: empirical investigation of ETO projects». Den er forfattet av Gabriele Jünge, Erlend Alfnes, Kristina Kjersem, Jan Emblemsvåg og finnes her
 
Har du lyst å lære mer om dette, eller får din bedrifts planleggingsprosess vurdert?
Første steg er å ta kontakt med Gabriele H. Jünge.