Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvordan rigge for bærekraftig verdiskapning og innovasjon - i praksis

bærekraft.jpg

Hvordan rigge for bærekraftig verdiskapning og innovasjon - i praksis?

Kan det være interessant å få hjelp til å identifisere? Denne uka var Møreforskings Nina Pereira Kvadsheim på kurs for å lære nye metoder og grep for bærekraftig innovasjon og sirkulærøkonomi. Kurset ble holdt av verdens fremste fagmiljø på området: tungvektere fra University of Cambridge.

Tema for kurset var høyaktuelt: Bærekraft og bærekraftige forretningsmodeller. Gjennom kurset fikk Kvadheim blant annet innsikt i konkrete metoder for hvordan kartlegge modne og umodne muligheter og analyseverktøy for bærekraft-verdi.

Både Kvadheim og kollega Jon Halfdanarson har kompetanse innen bærekraft, livssyklusanalyse og industriell økologi. Påfyllet Kvadsheim nå fikk vil komme kundene til gode allerede på kort sikt. 

-  Dette var både nyttig og motiverende, kommenterer Møreforskeren.
-  Med verktøyet jeg nå mestrer, vil vi kunne bistå Møreforskings kunder i å identifisere potensielle muligheter for økt bærekraft – muligheter man til nå ikke har sett tydelig nok pga mangel på kunnskap eller ferdigheter; eller overproduksjon eller underforbruk av ressurser. Andre grunner til at slike muligheter ikke har blitt fanget opp kan være for mange anskaffelser eller ineffektiv ressurs-/materialbruk. Å kunne identifisere slike vil kunne gi bedrifter store nye muligheter og konkurransefortrinn, sier hun. 

Kurset ble arrangert av næringsklyngen iKuben. 15 andre medlemsvirksomheter i iKuben deltok. Mer om kurset